Pozastavenie živnosti online formulár


Potrebujete pozastaviť živnosť? Urýchlite si proces vyplnením tohto formulára.
Formulár je určený len pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku a aktívnou živnosťou.

 

POZASTAVENIE ŽIVNOSTI ZA 15€ VRÁTANE POPLATKU

 

Vaše telefónne číslo: * povinný údaj
Vaša emailová adresa: * povinný údaj


1. časť - OSOBNÉ ÚDAJE , KTORÉ SÚ AKTUÁLNE ZAPÍSANÉ V ŽIVNOSTI

 

Titul, meno, priezvisko * povinný údaj
Rodné číslo : * povinný údaj
Dátum narodenia : * povinný údaj
Ulica, číslo súpisné aj orientačné * povinný údaj
PSČ a Mesto - Obec * povinný údaj
Obchodné meno - je dodatok za menom a priezviskom
Zdravotná poisťovňa * povinný údaj
Vaše IČO - len SZČO nie slobodné povolania! * povinný údaj
Miesto podnikania - LEN AK JE INÉ AKO ADRESA TRVALÉHO POBYTU
 
OZNAM - Od 01.08.2021 je možné pozastaviť živnosť na akúkoľvek dobu.
 

 NEDÁ sa spätne pozastaviť živnosť!

Dátum je možný najskôr nasledujúci deň po prijatí platby a plnej moci, ktoré Vám pošleme mailom!

dátum ODKEDY pozastaviť živnosť - najskôr možné od * povinný údaj
     
dátum DOKEDY pozastaviť živnosť - je možné na akúkoľvek dobu * povinný údaj
     

Úrad vydá potvrdenie do 3 pracovných dní, od doručenia ohlásenia.
Zároveň ohlási zmenu zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.
  Oznámenie o pozastavení živnosti musí Sociálnej poisťovni zaslať ten živnostník, ktorý bol prihlásený pre sociálne poistenie (ktorý si platil sociálne odvody).

 

 
 
 

Odoslanie môže chvíľu trvať, počkajte, kým sa Vám zobrazí správa o odoslaní

Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.

PRI VYPĹŇANÍ POUŽÍVAJTE AJ DIAKRITIKU A PÍŠTE VAŠE AKTUÁLNE ÚDAJE