Živnosť - rozšírenie živnosti online formulár szčo


AKCIA -  ROZŠÍRENIE ŽIVNOSTI ZA 15€

Formulár je určený len pre osoby so slovenským občianstvom a trvalým pobytom na Slovensku zapísané v ZRSR.

 

v registri nesmiete mať žiadny záznam (ak ste aj mali dávnejšie uložený trest)
register trestov si zabezpečí úrad sám.

 

FORMULÁR OBSAHUJE 3 ČASTI

1 - OSOBNÉ ÚDAJE
2 - PREDMETY PODNIKANIA, KTORÉ SI JEDNODUCHO VYKLIKÁTE.

3 - záverečná kontrola údajov pre odoslaním

 

Vaše telefónne číslo: * povinný údaj
Vaša emailová adresa: * povinný údaj
Vaše IČO * povinný údaj


1. časť - OSOBNÉ ÚDAJE - PRESNÉ ÚDAJE PODĽA OBČIANSKEHO PREUKAZU
Mali by byť totožné so zapísanými údajmi v živnostenskom registri

Titul pred menom :
Meno : * povinný údaj
Priezvisko : * povinný údaj
Rodné priezvisko * povinný údaj
Titul za menom :
Rodné číslo : * povinný údaj
Dátum narodenia : * povinný údaj
Štátna príslušnosť (občianstvo) * povinný údaj
Ulica - ak nie je uvedená napíšte obec / mesto * povinný údaj
Číslo ( súpisné aj orientačné ) * povinný údaj
PSČ: * povinný údaj
Mesto - Obec * povinný údaj
Obchodné meno - je dodatok za menom a priezviskom
Zdravotná poisťovňa * povinný údaj
Deň vzniku nových predmetov podnikania:
nedá sa spätne najskôr nasledujúci deň * povinný údaj
     

Úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávení (nie poštou) do 3 pracovných dní od doručenia podania!

 

MIESTO PODNIKANIA - LEN AK JE INÉ AKO ADRESA TRVALÉHO POBYTU
bude potrebný ÚRADNE OVERENÝ súhlas vlastníka nehnuteľnosti (vieme pripraviť) alebo nájomná zmluva
NAPÍŠTE AJ MENO VLASTNÍKA!!!


3. časť - VOĽNÉ PREDMETY PODNIKANIA

Činnosti si jednoducho vyklikajte  -  po kliknutí na sa zobrazí popis, čo je možné pod činnosťou vykonávať

zoznam voľných živností na stiahnutie - KLIKNITE PRE OTVORENIE V NOVOM OKNE

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
  
  
  
  
  
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
  
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
  
  
STAVEBNÍCTVO
  
  
  
  
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
  
  
  
  
DOPRAVA A SKLADOVANIE
  
 
  
 
  
  
  
  
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
  
  
  
  
  
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
  
  
  
FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
  
  
 
  
 
 
ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
  
 
 
ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
 
ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
  
  
  
  
  
 
 
VZDELÁVANIE
 
 
  
  
 
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
  
  
UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
  
 
  
  
OPRAVA POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
  
  
  
  


REMESELNÉ PREDMETY PODNIKANIA (+7,50,-EUR za každý predmet)

Napíšte len činnosť. Bude potrebné dokladovať príslušné vzdelanie resp. prax v danom odbore
Bez doloženia potrebného vzdelania nie je možné vydať daný predmet činnosti

     

VIAZANÉ PREDMETY PODNIKANIA (+7,50,-EUR za každý predmet)

Napíšte len činnosť. Bude potrebné dokladovať príslušné vzdelanie resp. osvedčenie v danom odbore
 
Poznámky
 
 
 


Odoslanie môže chvíľu trvať, počkajte, kým sa Vám zobrazí správa o odoslaní

Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.

PRI VYPĹŇANÍ POUŽÍVAJTE AJ DIAKRITIKU A PÍŠTE VAŠE AKTUÁLNE ÚDAJE