Formulár pre obnovenie živnosti


Formulár je určený len pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku a aktívnou živnosťou.

 

ZMENA DOBY POZASTAVENIA ŽIVNOSTI ZA 15€ VRÁTANE POPLATKU

 

Ak žiadate o aktivovanie živnosti, nedá sa to so spätným dátumom ale najskôr nasledujúci deň!

Vaše telefónne číslo: * povinný údaj
Vaša emailová adresa: * povinný údaj


1. časť - OSOBNÉ ÚDAJE , KTORÉ SÚ AKTUÁLNE ZAPÍSANÉ V ŽIVNOSTI

 

Titul, meno, priezvisko * povinný údaj
Rodné číslo : * povinný údaj
Dátum narodenia : * povinný údaj
Ulica, číslo súpisné aj orientačné * povinný údaj
PSČ a Mesto - Obec * povinný údaj
Obchodné meno - je dodatok za menom a priezviskom
Zdravotná poisťovňa * povinný údaj
Vaše IČO - len SZČO nie slobodné povolania! * povinný údaj
Miesto podnikania - LEN AK JE INÉ AKO ADRESA TRVALÉHO POBYTU
dátum ODKEDY je pozastavená živnosť * povinný údaj
     
dátum AKTIVÁCIE * povinný údaj
     

dátum najskôr nasledujúci deň - NEDÁ sa spätne aktivovať živnosť!

Úrad vydá potvrdenie do 3 pracovných dní, od doručenia ohlásenia.
Zároveň ohlási zmenu zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.
Oznámenie o zmene doby pozastavenia živnosti musí Sociálnej poisťovni zaslať ten živnostník, ktorý bol prihlásený pre sociálne poistenie (platil si sociálne odvody).

 

 
 
 

Odoslanie môže chvíľu trvať, počkajte, kým sa Vám zobrazí správa o odoslaní

Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.

PRI VYPĹŇANÍ POUŽÍVAJTE AJ DIAKRITIKU A PÍŠTE VAŠE AKTUÁLNE ÚDAJE